پاركينگ طبقاتي

ساعات کاری پارکینگ 8 صبح الی 23

هزینه استفاده از پارکینگ فقط 500 تومان است پس نگران مدت زمان حضورتان در مجتمع نباشید و هیچ افزایشی بر مبنای ساعت حضور وجود ندارد

چگونه از پارکینگ مجتمع تجاری وصال استفاده کنیم

با استفاده از پارکینگ مجتمع تجاری وصال خودروی شما تحت شرایط وضوابط حضور در این پارکینگ قرار می گیرد این شرایط درپشت کارت پارکینگ درج شده است

در ورودی پارکینگ کارت ورورد را از اپراتور دریافت می نمائید این کارت را زمان خروج از پارکینگ می بایست همراه داشته باشید و به اپراتور خروجی تحویل نمائید. هرگونه خروج از پارکینگ فقط با کارت پارکینگ میسر خواهد بود.هزینه استفاده از پارکینگ در ورودی آن پرداخت می شود.

درصورت مفقود شدن کارت پارکینگ فقط می توانید با همراه داشتن مدارک خودرو و مدارک هویتی شخص خود وبا پرداخت هزینه کارت ،خودروی خود را از پارکینگ خارج نمائید.

در صورتی که خودرو شما بیش از زمان مجاز ساعت کاری یک روز مجتمع در پارکینگ باشد هزینه آن مجزا محاسبه خواهد شد.

توجه

در نگهداری کارت پارکینگ دقت کامل را داشته باشید زیرا دارنده آن مجوز خروج خودرو شما از پارکینگ را دارد

پارکینگ مجتمع از طبقه منهای دو وطبقه سوم توسط راهرو ارتباطی مجزا به مجتمع تجاری وصال متصل شده است

برای دسترسی به طبقه دوم مجتمع تجاری وصال می توانید از آسانسورهای تعبیه شده در پارکینگ استفاده نمائید.

آسانسورها به دوربین مداربسته مجهز بوده واز طریق اتاق کنترل درحال نظارت برآن هستند شما نباید نگران چیزی باشید.

در پارکینگ مجتمع تجاری وصال جهت استفاده معلولین محترم واستفاده کنندگان از ویلچر و همچنین کالسکه کودک نیز پیش بینی های لازم انجام شده است شما می توانید از مسیرهای ویژه به این منظور استفاده نمائید.

حتما بین خطوط وفضاهای مشخص شده پارک کنید.

به علائم راهنما وهشدار دهنده توجه نمائید.

انتظامات پارکینگ درروزهای پیک کاری و تعطیلات در پارکینگ مجتمع شمار راهنمائی می کنند با ایشان همکاری فرمائید.

از انجام حرکات نمایشی با خودرو در پارکینگ بپرهیزید.

کارت هوشمند پارکینگ را به دیگران واگذار نکنید.

از ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بپرهیزید.

حق تقدم را رعایت کنید.

بعد از پارک خودرو خود و پیاده شدن از قفل بودن دربها و بالا بودن شیشه ها ی خودرو خود اطمینان حاصل نمائید.

درمسیرهای عبور داخل پارکینگ پارک نکنید.

پارکینگ مجتمع تجاری وصال با مجهز بودن به سیتم اطفاء حریق و آب پاشی خودکار به محض فعال شدن سنسورهای تعبیه شده نسبت به اطفاء حریق اقدام می کنند.

این پارکینگ دارای بیمه مسولیت مدنی است و تا سقف تعیین شده در بیمه نامه در خصوص حوادث غیر مترقبه داخل پارکینگ پاسخگوی مراجعه کنندگان خواهد بود.

 

 

 

آماربازدید کنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
مجموع905357