هایپر سان بزرگترین فروشگاه با تخفیف ها و جشنواره های استثنایی واقع در طبقه منهای یک مجتمع تجاری و گردشگری وصال